Specialisti in sanatate online dating

Din data de 12 noiembrie, toţi furnizorii de servicii medicale - medici, laboratoare, spitale publice şi private, furnizori de îngrijiri la domiciliu şi aşa mai departe, inclusiv cei care nu au contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate - sunt obligaţi prin lege să folosească sistemul dosarului electronic de sănătate. Această modalitate de autentificare este accesibilă pacienților care au în posesie cardul de sănătate și au acces la un cititor de carduri.

Cum vă puteți conecta la portalul DESOrice pacient se poate conecta la Portalul DES de la orice calculator cu conexiune la internet, accesând adresa selectând butonul ”Accesați DES” și urmând instrucțiunile pentru pacienți afișate pe pagină. Pacientul va selecta opțiunea ”Autentificare cu card de sănătate”, va introduce cardul de sănătate în cititor, iar apoi codul PIN aferent cardului.

118/1990, Legea 51/1997, Legea 189/2000, Legea 44/1994, Legea 309/2002, Legea 341/2004 şi Legea 519/2002.

Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, este efectuata de casele de asigurari de sanatate prin intermediul CNAS.

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 18 octombrie-24 noiembrie 2017 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

103/2012, cu completarile ulterioare, Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 16 septembrie 2017 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

Potrivit prevederilor legale, furnizorii de servicii medicale sunt obligați să transmită date către DES.

Dosarul de sănătate pentru un pacient se constituie la prima trimitere a unui document medical de către un medic în sistemul DES.

Leave a Reply